Over ons

We build Tribes. Strong Tribes. Living environments. Safe for diversity.

 De Academie voor Organisatiecultuur is opgericht door Danielle Braun en Jitske Kramer. Uit passie voor het vak.


Jitske Kramer 2Drs. Jitske Kramer. Jitske is corporate antropoloog en expert op het gebied van werken met (culturele) verschillen, global leadership, Deep Democracy en organisatiecultuur. Ze schreef daarover de boeken Normaal is anders!, WOW! Wat een verschil, Deep Democracy – de wijsheid van de minderheid en de Corporate Tribe. Jitske is opgeleid in de klassieke culturele antropologie en deed als dorpsetnograaf onderzoek naar verwantschapssystemen en begrafenisrituelen in Botswana. Met een theatergezelschap reisde ze door Uganda om te onderzoeken hoe informatie naar rurale gebieden wordt gebracht. Expert op het gebied van Deep Democracy. Talk instructor en facilitator. Sinds 1998 werkt zij als trainer/adviseur/coach in het bedrijfsleven, met klanten in binnen- en buitenland, profit en overheid. Gastspreker bij Nyenrode Business University.  In 2013 werd zij door vakgenoten en klanten uitgeroepen tot trainer van het jaar. Jitske is veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.

trainer-vh-jaarLogo13_DEF

 

 

 


Danielle Braun 2Dr. Danielle Braun. Danielle studeerde af als antropoloog in Afrikaanse- en Aziatische bezetenheidsreligies én corporate antropologie. Ze promoveerde op een onderzoek naar organisatiecultuur en sturing binnen de politie. Combineert wetenschap met pragmatiek en hands-on power. Werkte als consultant bij de politie en bij Ernst & Young En was leider op strategisch niveau binnen de asielopvang en de lokale overheid. Stond bij elkaar 25 jaar met haar voeten in de corporate klei binnen het publiek domein. Danielle is expert op het gebied van organisatiecultuur, leiderschap en besluitvorming. Deep Democracy instructor en facilitator. Talk instructor en facilitator. Auteur van het boek De Corporate Tribe. Danielle begeleidt bestuurders en directieraden bij verandering en bestuursontwikkeling, ook bij crises en conflict. Ondersteunt organisaties en bedrijven bij complexe verandering en fusie. Danielle is veelgevraagd spreker op het gebied van organisatiecultuur & leiderschap.


 

Diversiteit & Inclusie. Werken met mensen die anders zijn, betekent dat je niet op je automatische piloot kunt vertrouwen. Wij werken met mensen en organisaties in Nederland, waarbij vragen spelen als ‘hoe krijgen we meer diversiteit in onze organisatie’ en ‘wij hebben een eilandjes-cultuur die we willen doorbreken’. Maar ook internationaal, met vragen als ‘hoe stuur je een global team aan’ en ‘onze leiderschapscultuur klopt niet meer met onze doelen en mensen’.

In het werken in en met diversiteit kiezen wij een aanpak waarbij niet zozeer het begrijpen van culturele verschillen centraal staat, maar waarbij de dynamiek die ontstaat doordat mensen (culturele) verschillen ervaren. En natuurlijk hoe je deze dynamiek van verschillen effectief kunt sturen en beïnvloeden.

Boeken. Wij hebben hier een aantal boeken geschreven: ‘Normaal is anders! – leidinggeven aan culturele dynamiek’ (Engelse vertaling ‘Managing Cultural Dynamics’), ‘Wow! Wat een verschil’ (Engelse vertaling ‘Wow! What a difference‘), ‘Deep Democracy – de wijsheid van de minderheid‘,  ‘De Corporate Tribe – organisatielessen uit de antropologie‘.

Lezingen & Masterclasses. Wij verzorgen regelmatig lezingen over diversiteit, inclusie en (cultuur) veranderen in binnen- en buitenland (Duitsland, Engeland, Indonesië, Singapore, Maleisië, Dubai). Zie: www.academievoororganisatiecultuur.nl