Teamwerk: met hart en ziel?

Toen ik een paar weken geleden met een groep werkte met mensen uit 10 Europese landen, werd ik me weer eens heel bewust van mijn eigen ideeen over ‘goed teamwerk’.

Het onderwerp was: hoe bouw je aan vertrouwen in een internationale context waarin mensen met elkaar moeten onderhandelen. Om hier inzicht in te krijgen, speelde het team een onderhandel game. Al snel werd duidelijk dat er in de groep hele verschillende ideeen bestonden over de betekenis van ‘een afspraak’, want waar de ene zei ‘but we had a contract’, zei de andere ‘no, we only had an intention’. En waar de een investeerde in het zorgvuldig presenteren van feiten, zette de ander in op het aangaan van warme en hartelijke contacten.

Hoewel een game ‘niet echt’ is, liepen op enig moment de gemoederen in de groep hoog op. In de nabespreking zei iemand: ‘I was really shocked when you said that. At that point I took my heart out of the team‘. Waarop ik aangaf dat wat hier gezegd werd belangrijk was om bij stil te staan. Door misverstanden en verschillende zienswijzen, daalde het vertrouwen in het team tot het punt dat mensen afhaakten en zich niet meer volledig konden inzetten voor het team. En toen ontspon zich een interessante discussie, doordat iemand zei: ‘I am shocked you say that, because your heart should not have been in it the first place!’ Deze meneer legde uit dat het beste teamwerk ontstond wanneer mensen hun gevoel en emotie thuislieten, en zich enkel concentreerden op de taak. Hoe kun je immers iemand vertrouwen die zijn gevoelens laat meespelen in zakelijke overwegingen?! Zo had ik er eerlijk gezegd nog nooit naar gekeken.Jitske Kramer is Corporate Anthropologist en zet zich in om de dynamiek van het verschil in organisaties beter te benutten. Zij is auteur van de boeken ‘Normaal is anders!’ (in de Engelse vertaling ‘Managing Cultural Dynamics’) en Wow! Wat een verschil.

Er is 1 reactie op dit artikel
  1. Ties de Ruijter
    op 30 oktober 2012 at 15:33

    Natuurlijk een heel mooi voorbeeld van verwarring die kan ontstaan bij (interculturele) communicatie. Maar wel een (cultureel) erg gesloten reactie van de mannelijke deelnemer op het einde. Ik hoop dat veel mensen de waarde kunnen zien van gevoel en emotie in teamwerk. Ik zou willen zeggen: werken zonder emotie is zelfs onmogelijk. Persoonlijk vertrouw ik juist mensen niet die hun emoties in hun zakelijke afwegingen proberen te verbergen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *